Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė “VILNIAUS VENTOS PUSLAIDININKIAI” įkurta 1999 metais.

Įmonė specializuojasi didelės galios puslaidininkinių prietaisų - tiristorių, diodų bei triakų gamyba.

Patalpų plotas - 22 000 m², gamybiniai plotai - 10 500 m² (tame tarpe 2100 m² - “švarios patalpos”).

Bendrovėje dirba apie 150 darbuotojų (46% darbuotojų su aukštuoju arba spec. techniniu išsilavinimu).

Pagrindinės šalys į kurias parduodama produkcija:

  • Italija;
  • Skandinavijos šalys;
  • Anglija;
  • Lietuva.

Bendrovėje veikia dejonizuoto vandens gamybos baras, vandenilio ir deguonies gamybos linija.

Yra sumontuotos šiuolaikinės cheminių atliekų valymo ir nukenksminimo linijos (vandeninių tirpalų ir garų), kurios užtikrina gamtos apsaugos ir ekologijos keliamus reikalavimus.

Puslaidininkinių prietaisų gamyba yra sertifikuota pagal standartą ISO 9001:2015.

Įmonė vadovaujasi "Conflict Minerals Rule" taisyklėmis, ribojančiomis tam tikrų gamyboje naudojamų medžiagų įsigijimu iš konfliktinių regionų, kuriuose, išgaunant medžiagas, dažnai pažeidinėjamos žmonių teisės.


KOKYBĖS POLITIKA

Bendrovės tikslas - tobulinti ir gaminti puslaidininkinius galingus prietaisus, pilnai patenkinant vartotojų poreikius.

Siekiant šio tikslo, mūsų uždaviniai dėl kokybės yra sekantys:

  • Aprūpinti mūsų produktų vartotojus laiku kokybiškais ir atitinkančiais jų perkamąją galią produktais;
  • Atidžiai išklausyti kliento norus, apsvarstyti jo poreikius ir siekti pranokti jo lūkesčius;
  • Nuolat tobulinti mūsų produktus;
  • Nuolat ugdyti bendradarbiavimą ir pagarbą tarp mūsų klientų, tiekėjų ir darbuotojų.
  • Gerbti kiekvieno firmos darbuotojo orumą ir pripažinti jo įnašą į firmos sėkmingą darbą;
  • Kokybės valdymo ir užtikrinimo sistema bendrovėje turi atitikti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.